Patientnära

Patientnära Ultraljud

Vi erbjuder en introduktion i ultraljudsanvändning vid akuta och icke akuta situationer. Kursen vänder sig till alla nivåer av läkare samt sjuksköterskor.

Patientnära ultraljud är på stark frammarsch och erbjuder välgrundad nytta, säkerhet och tidsvinst för användare, patienter och vårdorganisation. Under kursen ges deltagarna rikligt med hands-on praktik under handledning av erfarna instruktörer, både sjuksköterskor och läkare.

Vinsten för dig och patienten är att under den kliniska undersökningen ha möjlighet att säkert identifiera t ex pleuravätska, trombos, urinstämma och kunna sätta en PVK med ultraljud är oöverträffad de flesta medicintekniska nyheterna och applikationerna.
Vardag 16:00 ( alt 10:00-16:00 om helg)
• Introduktion och Fysik
• Lungultraljud
• Kärlaccess
• Trombosdiagnostik och arteriell undersökning
• FAST

Korta föreläsningar varvas med praktik.
“Lagom stora grupper som gav mycket tid till scanning. Omväxlande med övning och teori. Bra och kunniga handledare!”
ST-läkare, Västernorrland

“Bra instruktörer med olika specialistområden. Bra med mycket repetition efter praktik och föreläsningar”.
ST-läkare, Västernorrland

“Känner mig efter kursen mer praktiskt kompetent och vill lära mig mer om akut ultraljud!”
ST-läkare, Västernorrland

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Lipus kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190042).

Huvudföreläsare
Dr Christofer Muhr
specialist i Internmedicin

Dr Muhr är en av Sveriges mest meriterade instruktörer och föreläsare i akut och patientnära ultraljud

Antal platser per tillfälle:
30 (Hög instruktörstäthet 1 per 4 deltagare)
Övrigt: Mat och dryck ingår i priset.

Pris: 6 995 kr ex. moms / deltagare
(För konsulter som jobbar för
Colligo 5 995:-)

Anmälan Patient nära Ultraljud
Besked om antagning alt. fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.
Frågor eller anmälan
Pontus Isaksson

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 30
pontus.ih@colligovard.se

Scroll to Top