Patientnära och akut omhänder­tagande

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare skräddarsydd tvådagarskurs i patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande

Patientnära ultraljud är på stark frammarsch och erbjuder välgrundad nytta, säkerhet och tidsvinst för användare, patienter och vårdorganisation.

Under kursen ges deltagarna undervisning samt får rikligt med hands-on praktik under handledning av erfarna instruktörer från internmedicinska, anestesi, radiologiska och kirurgiska specialiteter.

Kursen berör akuta tillstånd och läggs upp enligt ABCDE-konceptet. Avseende ultraljudsdelarna undervisas i översiktligt hjärtultraljud, lungultraljud, bukultraljud samt kärlultraljud inklusive access och punktioner.

Kursen berör även FAST och lyfter de mer användningsbara applikationerna gällande bukultraljud i vår patientpopulation, exempelvis hydronefros, urinblåsa, gallblåsa, ascites, pleuravätska, bukaorta.

Inläsnings- och utbildningsmaterial erhålls i god tid innan kursstart.
Kursen byggs upp av fall- och simuleringsövningar.

Hög instruktörstäthet 1 per 4 deltagare.

I slutet av kursen ges gott om tid till frågor och egna funderingar från kliniska vardagen.

Dag 1
08:30-08:45 Introduktion
08:45-10:00 Ultraljudsfysik, knappologi och Aorta
10:00-10:15 Kaffe
10:15-11:00 Scanning
11:00-12:00 A och B
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Scanning lunga
14:00-15:00 B och C
15:00-16:00 Scanning hjärta
16:00-16:30 Frågor och sammanfattning


Dag 2
08:30-10:00 D, E och F
10:00-10:15 Kaffe
10:15-11:30 Scanning buk, kärl, nerver, msk
11:30-12:00 Ultraljudsprotokoll och kliniska aspekter
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Scanning och simulering
14:30-14:45 Fika
14:45-16:00 Scanning och simulering
16:00-16:30 Frågor och sammanfattning
“Bra pedagogiska handledare samt brett innehåll. Perfekt som introduktion till akut ultraljud”
AT-läkare, Västra Götaland

“Mycket bra instruktörer och bra att det fanns många markörer. Varierade och värdefulla moment.”
AT-läkare, Stockholm

“Bra upplägg med lagom mycket föreläsning som varvas med praktik och fantastiska instruktörer”
AT-läkare, Västernorrland

“Praktiska övningar som ger konkret kunskap om att söka symptom. Bra förankring i teori som varvas med scanning”
AT-läkare, Västra Götaland
Huvudföreläsare
Dr Christofer Muhr
specialist i Internmedicin

Dr Muhr är en av Sveriges mest meriterade instruktörer och föreläsare i akut och patientnära ultraljud.

Minimum deltagare per tillfälle:
15 (Hög instruktörstäthet 1 per 4 deltagare

Övrigt:
Lunch och fika ingår i priset.

Pris:
11 500 kr ex. moms / deltagare

Anmälan Patient nära Ultraljud och akut omhändertagande
Välj utbildningstillfälle
Välj vem som ska faktureras för utbildningen
Besked om antagning alt. fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.
Frågor eller anmälan
Pontus Isaksson

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 30
pontus.ih@colligovard.se

Scroll to Top