Hjärt- och lungräddning

S-HLR Vuxen

Vi erbjuder en hjärt- och lungräddningskurs. Kursen vänder sig till alla nivåer av sjukvårdspersonal.

Under utbildningen så håller vår instruktör Robert både i teoretiska genomgångar och praktiska övningar där deltagarna ställs inför olika scenarier som kan uppkomma i det dagliga arbetet som sjukvårdspersonal.

Vad ingår?

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge
 • Behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016.
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.
 

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
 • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
 • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
“Utbildningen kändes verkligen som ett lärandetillfälle och inte en bedömning på vad vi kunde eller inte. Lugn och tillåtande stämning som gjorde mig bekväm att utföra scenario.”

Stephanie, SSK


”Mycket bra utbildning med erfaren HLR instruktör. Tydligt upplägg med mycket tid för praktiskt lärande!”

Jenny, SSK

Kursen följer HLR rådets utbildningsplan.

Instruktör
Robert
Anestesisjuksköterska
Vår mycket erfarne instruktör Robert är anestesisjuksköterska och är håller utbildningar inom A-HLR, S-HLR Vuxen och S-HLR Barn.

Tidsåtgång:   4 timmar

Förkunskapskrav:

 • Inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • Genomförd hlr webbutbildning med godkänt resultat
Pris: 950 kr ex. moms / deltagare (OBS! Kursen är kostnadsfri för dig som jobbar eller ska jobba för Colligo under året.)
Anmälan S-HLR Vuxen

Besked om antagning eller fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

 

Avbokningsregler för Colligos konsulter: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokar senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera dig 500 kr i avbokningsavgift.


Avbokningsregler för utomstående: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokas senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera fullt pris á 950 kr.
Colligo förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Frågor eller anmälan
Jennelie Lodin

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 08
jennelie.l@colligovard.se

"Utbildningen kändes verkligen som ett lärandetillfälle och inte en bedömning på vad vi kunde eller inte. Lugn och tillåtande stämning som gjorde mig bekväm att utföra scenario."
Stephanie
SSK
Scroll to Top