Hjärt- och lungräddning barn

Hjärt- och lungräddning S-HLR barn

Vi erbjuder en hjärt- och lungräddningskurs. Kursen vänder sig till alla nivåer av sjukvårdspersonal.

Under utbildningen så håller vår instruktör Robert både i teoretiska genomgångar och praktiska övningar där deltagarna ställs inför olika scenarier som kan uppkomma i det dagliga arbetet som sjukvårdspersonal.

 

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga.
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika.
  • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion.
Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Kursen följer HLR rådets utbildningsplan.

Instruktör
Robert
Anestesisjuksköterska
Vår mycket erfarne instruktör Robert är anestesisjuksköterska och är håller utbildningar inom A-HLR, S-HLR Vuxen och S-HLR Barn.

Tidsåtgång:   4 timmar

Förkunskapskrav:

Pris: 950 kr ex. moms / deltagare (OBS! Kursen är kostnadsfri för dig som jobbar eller ska jobba för Colligo under året.)
Anmälan S-HLR Barn

Besked om antagning eller fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

 

Avbokningsregler för Colligos konsulter: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokar senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera dig 500 kr i avbokningsavgift.


Avbokningsregler för utomstående: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokas senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera fullt pris á 950 kr.
Colligo förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Frågor eller anmälan
Jennelie Lodin

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 08
jennelie.l@colligovard.se

Scroll to Top