Hjärt- och lungräddning vuxen

A-HLR Vuxen

Kursen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.


Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR Vuxen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.
  • förstå vikten av teamarbete och teamträning

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildningRepetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året.

Kursen följer HLR rådets utbildningsplan.

Instruktör
Robert
Anestesisjuksköterska
Vår mycket erfarne instruktör Robert är anestesisjuksköterska och är håller utbildningar inom A-HLR, S-HLR Vuxen och S-HLR Barn.

Tidsåtgång:   3 timmar

Förkunskapskrav:

Pris: 950 kr ex. moms / deltagare
(OBS! Kursen är kostnadsfri för dig som jobbar eller ska jobba för Colligo under året.)
Anmälan A-HLR Vuxen

Besked om antagning eller fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

 

Avbokningsregler för Colligos konsulter: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokar senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera dig 500 kr i avbokningsavgift.


Avbokningsregler för utomstående: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokas senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera fullt pris á 950 kr.
Colligo förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Frågor eller anmälan
Jennelie Lodin

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 08
jennelie.l@colligovard.se

Scroll to Top