Samarbets

Konflikthantering i arbetsgrupper

Colligo Vårdkompetens kan hjälpa dig, din arbetsgrupp och din organisation till bättre samarbete. Colligo Vårdkompetens eftersträvar välmående arbetsplatser där personalen trivs och där fokus läggs på rätt saker för en framgångsrik vård.


Alla kan hamna i låsningar ibland som är svåra att reda upp själva, där kan en utomstående bedömning och goda metoder hjälpa dig till framgång, och att spara mycket tid och energi.


Vad ingår?

 • Handledning till arbetsgrupper i syfte att stärka gruppens sätt att kommunicera, samarbeta, bemöta patienter och/ eller anhöriga eller bli bättre i sin profession.
 • Chefsstöd och coachning i utmanande arbetssituationer eller arbetsgrupper, eller bli en mer trygg och skicklig ledare.
 • Konflikthantering och medling. I denna tjänst erbjuder vi två konsulter.

Våra två instruktörer

Marie

Med en bakgrund som chef och ledare har Marie lång erfarenhet av att leda arbetsgrupper, handleda olika professioner och hantera konflikter inom offentlig förvaltning. Numer som konsult via Colligo. Hon utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och ger konkreta verktyg att tillsammans bygga en rubust samarbetskultur i verksamheter för att möta de utmaningar och möjligheter som finns.
 • Leg sjuksköterska med specialitet psykiatri
 • Kognitiv beteendeterapeut
 • Fördjupning inom ACT (Acceptance Commitment Therapy)
 • Certifierad i Jungs psykologiska typer JTI samt flera ledarskapsutbildningar
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
 • Handledarutbildning
 • Egna erfarenheter som chef

Maria

 • Socionom
 • Kognitiv beteendeterapeut
 • Handledarutbildning med systemteoretisk grund
 • Fördjupningsutbildning i ACT(Acceptance and Commitment Therapy)
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
 • Certifierad i att arbeta med Verksamhets-Stress-Arbetsmiljö- och LedarskapsProfilen enligt SMC, StressManagementCenter
 • Egna erfarenheter som chef
Instruktör
Robert
Anestesisjuksköterska
Vår mycket erfarne instruktör Robert är anestesisjuksköterska och är håller utbildningar inom A-HLR, S-HLR Vuxen och S-HLR Barn.
Pris: 950 kr ex. moms / deltagare (OBS! Kursen är kostnadsfri för dig som jobbar eller ska jobba för Colligo under året.)
Frågor eller anmälan
Ludwig Jernberg

Kund- och konsultansvarig
Tel 08-408 814 20
ludwig.j@colligovard.se

Anmälan S-HLR Vuxen

Besked om antagning eller fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

 

Avbokningsregler för Colligos konsulter: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokar senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera dig 500 kr i avbokningsavgift.


Avbokningsregler för utomstående: Avbokning skall ske senast två dygn (48 timmar) före utbildningstillfället utan att debiteras. Om du inte dyker upp, eller avbokas senare än två dygn innan utbildningstillfället kommer vi att debitera fullt pris á 950 kr.
Colligo förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

"Utbildningen kändes verkligen som ett lärandetillfälle och inte en bedömning på vad vi kunde eller inte. Lugn och tillåtande stämning som gjorde mig bekväm att utföra scenario."
Stephanie
SSK
Scroll to Top